Dr Piotr Magnuszewski

Dyrektor ds. naukowych Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych. Pracuje również dla Instytutu naukowego International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburgu koło Wiednia w zespole Risk and Vulnerability.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na modelowaniu i symulacjach komputerowych układów złożonych oraz ich zastosowaniu w praktyce. Autor licznych publikacji naukowych. Aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną i społeczną – zarówno na Uczelni jak i poza nią. Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, wieloletni współpracownik the Sendzimir Foundation (organizator i wykładowca na kursach i warsztatach z tematyki myślenia systemowego, modelowania komputerowego oraz zrównoważonego rozwoju). Projektował i prowadził symulacyjne gry edukacyjne w ramach kursu 'Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Prowadził zajęcia na „Międzynarodowym kursie biznesowym” w Antwerpii w ramach programu „Sokrates”. Jest kierownikiem kursów specjalistycznych „Modelowanie komputerowe złożonych systemów”, „Dynamika zrównoważonego rozwoju” oraz „Dynamika biznesu” na Politechnice Wrocławskiej. Bierze udział i prowadzi projekty naukowe z zakresu zarządzania adaptacyjnego, myślenia systemowego oraz lokalnej ekonomii we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi.