Marcin Paradyż

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe; w zakresie zarządzania nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jak również dotyczące środowiska mieszkaniowego w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenie, rewitalizacja na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie związany zawodowo od 2010 roku, w tym od 2018 r. zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych nadzoruje realizację prac dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów, termomodernizacji budynków, czy też bieżących remontów obiektów, w tym remontów i modernizacji zabytkowych obiektów pozostających w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Są to zarówno prace dotyczące remontów pojedynczych lokali mieszkalnych i użytkowych, kamienic, obiektów użyteczności publicznej jak również fortów. Nadzorował m.in. ostatnie etapy inwestycji dotyczących utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a Jugowice oraz domu kultury w Forcie 52 Borek. Brał  również czynny udział w działaniach dotyczących likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZBK, a także wdraża działania dotyczące wprowadzania ekologicznych systemów produkcji energii w budynkach komunalnych, w tym w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE.