Małgorzata Piszczek

Przyrodniczka i architektka krajobrazu. Pracuje jako projektantka terenów zieleni, ogrodniczka i edukatorka przyrodnicza. Prowadzi szkolenia na temat adaptacji miast do zmiany klimatu dla samorządów, organizacji pozarządowych i aktywistów oraz przyrodnicze spacery edukacyjne. Działa społecznie na rzecz ochrony przyrody i klimatu m. in. w nieformalnej grupie Wrocławska Przyroda, która opracowała listę cennych terenów przyrodniczych we Wrocławiu i w Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu, która działa na rzecz objęcia tych obszarów ochroną prawną.