Poszukujemy Asystentki(ta) koordynatorki projektów

Do 30 czerwca czekamy na zgłoszenia od osób zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu. Szukamy osoby, która będzie wspierać koordynatorkę programu “Zielony Lider”  w jego realizacji oraz wykonywać zadania w ramach innych projektów Fundacji.

Fundacja Sendzimira od 2009 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji są zrównoważony rozwój, ochrona przyrody, zarządzanie zielenią̨ miejską, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, adaptacja do zmiany klimatu, zrównoważone i efektywne energetycznie budownictwo. Wspiera samorządy w m.in. wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie sprzyjających retencji krajobrazowej, prowadzeniu procesów partycypacyjnych czy tworzeniu standardów zarządzania zielenią.

Do zadań Asystenta(ki) koordynatorki projektów należeć będzie:

 • współtworzenie programów szkoleniowych, scenariuszy wydarzeń edukacyjnych, materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu;
 • dbanie o kwestie organizacyjne/logistyczne wydarzeń edukacyjnych na żywo, w szczególności wynajem przestrzeni szkoleniowych, zlecanie i odbiór usług zewnętrznych (np. catering, drukarskich, graficznych, transportowych itp.) zgodnie ze standardami obowiązującymi w fundacji;
 • wsparcie organizacyjne i merytoryczne wydarzeń edukacyjnych (konferencje, szkolenia, warsztaty);
 • wsparcie techniczne wydarzeń edukacyjnych online realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi typu Zoom czy Google Meet (webinary) i na platformie Moodle (kursy e-learningowe);
 • przygotowanie treści informacyjno-promocyjnych (np. posty do mediów społecznościowych, treści na stronę internetową programu), aktualizacja treści na stronie www (WordPress).

 Szukamy osoby, która:

 • Ma co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, związane z organizacją wydarzeń i projektów o charakterze edukacyjnym czy programów rozwojowych;
 • Ma wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki społeczne i środowiskowe;
 • Jest odpowiedzialna i samodzielna, z otwartością podchodzi do nowych sytuacji;
 • Dobrze się komunikuje, lubi pracę z ludźmi;
 • Za ważną uważa ochronę środowiska i klimatu;
 • Bardzo dobrze posługuje się językiem polskim oraz angielskim;
 • Biegle posługuje się narzędziami Google i Zoom, zna środowisko WordPress.

 Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Doświadczenie pracy lub wolontariatu w organizacjach społecznych;
 • Otwartość na poszerzanie kompetencji w tematach związanych ze stanowiskiem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.
 • Zatrudnienie od 1 września 2024 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny.
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6500-7500 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy.
 • Pracę w wygodnym i kameralnym biurze fundacji przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie.
 • Możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności.
 • Możliwość pracy w organizacji o wyraźnie zarysowanej misji, znaczącym dorobku i szczególnej pozycji w sektorze pozarządowym.

Sposób rekrutacji:

I etap: Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Sendzimira prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sendzimir.org.pl do 30 czerwca 2024 roku. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Asystent(ka) koordynatorki projektu”.

II etap: W lipcu odezwiemy się do wybranych osób z zaproszeniem na wstępną rozmowę rekrutacyjną online.

III etap: Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną na żywo, w trakcie której poprosimy o wykonanie krótkiego zadania.

Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Sendzimira, z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3 w Zielonkach. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.