Wizyta studyjna WODA

Wizytę studyjną poprowadzi dr Kazimierz Walasz, z Towarzystwa Urbanistów Polskich i Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Uczestnicy poznają najcenniejszy las łęgowy doliny Wisły w okolicy Krakowa. Las łęgowy w Przegorzałach znajduje się w zachodniej części Krakowa w międzywalu Wisły, wzdłuż lewego (północnego) jej brzegu – od ul. Wioślarskiej w kierunku zachodnim, na długości ok. 2 690 m. Szerokość łęgu wynosi od 188,5 m do 237,3 m. Powierzchnia tego obszaru, wynosi 52,77 ha. Las łęgowy powstał w tym miejscu w sposób całkowicie naturalny w wyniku sukcesji roślinnej w ciągu ostatnich 70 lat.

W czasie wizyty studyjnej będzie można: 

  • zapoznać się z walorami przyrodniczymi cennego lasu łęgowego, jego znaczenie dla zachowania bioróżnorodności,
  • dowiedzieć się o działaniach Urzędu Miasta Krakowa na rzecz ochrony terenów przyrodniczo cennych oraz roli lasu łęgowego w kontekście zagrożenia powodziowego Krakowa,
  • porozmawiać o roli planowania przestrzennego w ochronie zasobów przyrodniczych,
  • poznać standardy opracowań przyrodniczych na potrzeby planowania przestrzennego i sposoby ochrony najcenniejszych lasów łęgowych w dolinach rzek na odcinkach miejskich,
  • przedyskutować problemy związane z planowaniem nowych inwestycji drogowych,
  • usłyszeć o inicjatywach obywatelskich, formach współpracy urzędu miasta z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywaniu problemów związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego Krakowa.