Poszukujemy osób do przeprowadzenia geoankiety w Warszawie

Interesujesz się klimatem i środowiskiem? Lubisz spędzać czas w przestrzeni miejskiej? Chcesz rozmawiać z ludźmi na ważne społecznie tematy? Zgłoś się do nas!

Poszukujemy osób, które w roli ankietera będą przeprowadzać badanie geoankietowe z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy. Zlecenie będzie realizowane we wrześniu 2022 r. na terenie Warszawy.  

Ankieta poświęcona jest miejskim rzekom, ciekom i terenom nadrzecznym. Celem badania jest poznanie tego, jak mieszkańcy postrzegają miejskie doliny rzeczne i jak z nich korzystają.

Do zadań ankietera/ankieterki, należeć będzie:

  • wybór miejsca na terenie Warszawy do przeprowadzenia badania, w porozumieniu z Zespołem Fundacji,
  • zachęcenie respondentów do udziału w badaniu,
  • udzielenia wsparcia respondentowi w wypełnianiu ankiety na tablecie lub własnoręczne wpisywanie danych i zaznaczeń zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondenta.

Fundacja Sendzimira zapewnia ankieterowi/ankieterce:

  • umowę zlecenie, wynagrodzenie 25 zł brutto/1h,
  • dopasowany do indywidualnych preferencji czas wykonywania badania,
  • przeszkolenie w zakresie realizacji badania,
  • tablet z dostępem do Internetu, identyfikator i upoważnienie do przeprowadzenia badania.

Mile widziane osoby o zainteresowaniach związanych z ochroną środowiska, posiadające doświadczenie ankieterskie, lub łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi.

Jak wygląda ankieta, można sprawdzić wypełniając ją pod linkiem: https://ask.3symetrie.lopi.io/a/dolinyrzeczne

Geoankieta jest realizowana w ramach projektu „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu”.

Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym pod adresem: office@sendzimir.org.pl do 14 września 2022 r.

Prosimy w wiadomości e-mail dodać klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sendzimira moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).