Poszukujemy Koordynatorki/ra projektów Fundacji

Szukamy nowej osoby do naszego warszawskiego zespołu, do koordynacji bardzo ciekawego projektu dot. dolin rzecznych w miastach.  Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2021 r.

Fundacja Sendzimira planuje rozpoczęcie w styczniu 2022 ogólnopolskiego projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG, w związku z tym poszukujemy koordynatorki/koordynatora merytorycznej/merytorycznego tego przedsięwzięcia.

Oferujemy:

 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę);
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • udział w innych innowacyjnych projektach Fundacji o charakterze eksperckim i praktycznym;
 • współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce projektu;
 • udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Obowiązki:

Koordynacja projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych obejmująca:

 • zarządzanie zespołem projektowym i bieżącą komunikację z partnerem zagranicznym projektu (w języku angielskim);
 • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z NFOŚiGW, zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi Fundacji, w tym:
  • specjalistycznych szkoleń i warsztatów, w tym szkolenia e-learningowego, skierowanych do różnych grup odbiorców: urzędników, decydentów, przedstawicieli NGO itp.;
  • wydania specjalistycznej publikacji w serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania;
  • prowadzenia edukacyjnej strony uslugiekosystemow.pl;
  • badania geoankietowego;
  • konferencji podsumowującej projekt;
 • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • opracowywanie raportów z wydarzeń i innych opracowań;
 • zarządzanie budżetem, nadzór nad wydatkowaniem środków oraz dokumentowanie wydatków i wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.

Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanego projektu, w tym:

 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.

Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy zespołowej;
 • zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • umiejętność popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
 • umiejętność obsługi komputera oraz biegłość w pracy w środowisku Google i MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji projektów w tematyce powiązanej z działalnością Fundacji Sendzimira;
 • zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przeslanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące i dlaczego?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

Wynagrodzenie na ww. stanowisku (w zależności od doświadczenia i kompetencji) kształtuje się w widełkach 6000-8000 brutto.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Treść | Menu | Przyciski