Poszukujemy koordynatora/koordynatorki projektów

Jeśli masz pasję, doświadczenie, ambicje, chcesz pracować w organizacji eksperckiej zajmującej się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu, zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2021.

Oferujemy:

  • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (lub w wymiarze ¾ etatu);
  • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
  • Udział w innowacyjnych, międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
  • Współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi z całego świata, specjalizującymi się w ww. tematyce;
  • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Obowiązki:

Koordynacja projektów obejmująca:

  • koordynację zaangażowania Fundacji Sendzimira w realizowane projekty;
  • bieżącą komunikację z konsorcjum projektowym w języku angielskim;
  • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą;
  • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
  • dokumentowanie wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.

Realizacja działań w ramach prowadzonych projektów:

  • współprowadzenie szkoleń i warsztatów;
  • przygotowywanie raportów merytorycznych i innych opracowań;
  • udział we wszystkich spotkaniach konsorcjum projektów, w tym spotkaniach zagranicznych;
  • wsparcie udziału polskich partnerów projektu w realizacji działań;
  • dialog z interesariuszami i zarządzanie relacjami z nimi.

Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanych projektów, w tym:

  • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnej rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
  • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.

Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku eksperckim;
  • Umiejętność i doświadczenie w popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
  • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
  • Zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zielona infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
  • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
  • Umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

  • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
  • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
  • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
  • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów na tematy związane z błękitno-zieloną infrastrukturą;
  • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl do dnia 15  stycznia 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia: Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów? Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Treść | Menu | Przyciski