Poszukujemy koordynatora/koordynatorki projektów

Jeśli masz pasję, doświadczenie, ambicje, chcesz pracować w organizacji eksperckiej zajmującej się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu, zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2021.

Oferujemy:

 • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (lub w wymiarze ¾ etatu);
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Udział w innowacyjnych, międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
 • Współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi z całego świata, specjalizującymi się w ww. tematyce;
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Obowiązki:

Koordynacja projektów obejmująca:

 • koordynację zaangażowania Fundacji Sendzimira w realizowane projekty;
 • bieżącą komunikację z konsorcjum projektowym w języku angielskim;
 • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą;
 • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • dokumentowanie wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.

Realizacja działań w ramach prowadzonych projektów:

 • współprowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i innych opracowań;
 • udział we wszystkich spotkaniach konsorcjum projektów, w tym spotkaniach zagranicznych;
 • wsparcie udziału polskich partnerów projektu w realizacji działań;
 • dialog z interesariuszami i zarządzanie relacjami z nimi.

Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanych projektów, w tym:

 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnej rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.

Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku eksperckim;
 • Umiejętność i doświadczenie w popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • Zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zielona infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów na tematy związane z błękitno-zieloną infrastrukturą;
 • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl do dnia 15  stycznia 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia: Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów? Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”