Zrównoważony Rozwój – Zastosowania (nr 2/2011)

Publikacja zawiera artykuły dotyczące różnych aspektów zrównoważonego rozwoju lokalnego i biznesu. Artykuły nawiązują tematycznie do projektów realizowanych w trakcie Akademii letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W publikacji znajdują się następujące artykuły:

1. Wykorzystanie metody ISIS w edukacji dla zrównoważonego rozwoju – Karolina Maliszewska

2. Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji  – Tomasz Bergier

3. Karwno – w stronę wsi uczącej się – Piotr Bielski

4. Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – Dwór w Tomaszowicach – Jakub Kronenberg

5. Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych – Angelika Kowalczyk

6. Zrównoważony rozwój w branży cementowej – Patrycja Romaniuk

7. Od pomocy rozwojowej do współpracy rozwojowej – o działaniach organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju na świecie – Magdalena Trojanek