Rozwój lokalny (nr 1/2010)

Pierwszy numer z serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, w której znajdują się artykuły poruszające tematy związane ze zrównoważonym rozwojem lokalnym w Polsce.