Przyroda w mieście (nr 3/2012)

Poradnik „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast” to publikacja dla praktyków zarządzania przyrodą. Inspiruje do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Zawiera polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

Publikacja uzyskała oficjalny status „polskiego poradnika TEEB dla miast”.