Przyroda w mieście (nr 3/2012)

Poradnik „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast” to publikacja dla praktyków zarządzania przyrodą. Inspiruje do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Zawiera polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

Publikacja uzyskała oficjalny status „polskiego poradnika TEEB dla miast”.

Poniżej można zapoznać się z poszczególnymi artykułami:

Przedmowa – Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska

Wstęp

1. Usługi ekosystemów w miastach– Jakub Kronenberg

2. Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier – Jakub Kronenberg

3. Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście – Krystyna Pawłowska

4. Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi – Marek Giergiczny

5. Usługi ekosystemów wodnych w miastach – Anna Januchta-Szostak

6. Dobre praktyki wykorzystania usług ekosystemów