Film Warszawa chwyta wodę

Film edukacyjny dot. rozszczelniania miasta, zrealizowany przez Fundację Sendzimira dla ZZW w ramach projektu Warszawa chwyta wodę.