Barbara Surmacz-Dobrowolska

Starsza koordynatorka projektów Fundacji. Z wykształcenia mgr kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim oraz plastyk. W latach 1995-2000 związana ze Studenckim Radiem „Żak” Politechniki Łódzkiej. Jej publikacje związane z kulturą i filmem ukazywały się w „Opcjach” (2001, 2003), „Obywatelu” (2003-2008) i „ArtPapierze” (2008-2012). Od 2003 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Doradca, praktyk i szkoleniowiec w zakresie pozyskiwania dofinansowania i kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności funduszy strukturalnych, EOG i funduszy norweskich. Specjalizuje się w projektach rewitalizacyjnych i edukacyjnych. W 2017 r. założyła grupę nieformalną MAMBA, której celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz edukacja w zakresie partycypacji, zrównoważonego rozwoju i projektowania uniwersalnego. Prowadzi również zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury medialnej i myślenia projektowego. W wolnych chwilach maluje i tworzy kolaże inspirowane przestrzenią miast, głównie dla dzieci.