Dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska

Koordynatorka lokalna projektu Licz na zieleń w Krakowie. Reprezentuje Fundację w krakowskiej Komisji Dialogu Środowiskowego. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zajmuje się badaniem społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności interesuje ją zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej, praktyczne funkcjonowanie obszarów chronionych, partycypacja społeczna, badanie opinii i roli różnych interesariuszy w realizacji polityk ochrony środowiska. Licencjonowana trenerka metody VISIS. W Fundacji autorka publikacji, trenerka na warsztatach, facylitatorka różnych procesów konsultacji społecznych.