Projektowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury

Przygotowujemy projekty rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solution) we współpracy z doświadczonymi inżynierami i nadzorujemy ich realizację. W szczególności specjalizujemy się w obiektach zwiększających retencję krajobrazową.

Co nas wyróżnia?

  • nadzór nad wszystkimi projektami dr hab. inż. Tomasza Bergiera;
  • indywidualne podejście do każdego projektu;
  • czerpiemy inspirację z dobrych praktyk z zagranicy, których szczegóły techniczne poznajemy w ramach realizowanych projektów (m.in. ClimateNBS)
  • możliwość uzupełnienia realizacji o praktyczne warsztaty dla różnych grup odbiorców z zakresu retencji krajobrazowej (patrz Praktyczne warsztaty);
  • autorskie materiały edukacyjne i instruktażowe (patrz broszuryfilmy);
  • największe doświadczenie w realizacji ogrodów deszczowych w Polsce (około 30 zrealizowanych obiektów).

Nasze przykładowe realizacje:

Koncepcja zagospodarowania otoczenia Centrum Nauki Kopernik

Rondo filtrujące przyjmujące wodę opadową z powierzchni dróg, chodników i ścieżki rowerowej

Ogrody deszczowe w gruncie i w pojemnikach zapobiegające lokalnym podtopieniom

Niecki retencyjne

Zapraszamy do kontaktu:

Judyta Łuczyńska
judyta.luczynska@sendzimir.org.pl
Treść | Menu | Przyciski