„Wawer łapie wodę” broszura informacyjna dotycząca gospodarowania wodą deszczową

Czy można zwiększyć retencję krajobrazową już na etapie inwestycji? Jak ją wspomóc kształtując zieleń lub zmieniając zagospodarowanie terenu wokół domu? Na te pytania poszukajcie odpowiedzi w nowej broszurze informacyjno-edukacyjnej skierowanej w szczególności do mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wawer!

Wraz z rozwojem miasta coraz więcej terenów poddawanych jest presji urbanizacji. Tereny te, znacznie uszczelnione, posiadają zdecydowanie zmniejszoną zdolność do zatrzymywania wody opadowej. Doskwierać nam to będzie coraz silniej, ze względu na postępujące zmiany klimatyczne. Ich wpływ odnaleźć możemy chociażby w zwiększonej intensywności pogodowych zjawisk ekstremalnych. Coraz dotkliwsze stają się dni upalne, często skutkujące suszami, jak również gwałtowne deszcze, wywołujące lokalne podtopienia.

Wizja mieszkania w mieście, staje się obarczona coraz większym ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych zjawisk. W naszej publikacji znajdziecie kilka wskazówek, jak można (często samodzielnie) aktywnie wspomóc retencję krajobrazową. Wspólnie możemy przyczynić się do tego, że nasze miasta staną się bardziej przyjazne do życia!