Raport z monitoringu pomników przyrody w Markach

Wolontariusze z gimnazjum no 1 i nr 2 w Markach, wraz z historykiem – Panem Zbyszkiem Paciorkiem oraz dendrolożką – dr inż. Marzeną Suchocką, odszukali lokalizację poszczególnych pomników przyrody na terenie Marek. Grupa przeprowadziła inwentaryzację 14 wybranych pomników przyrody (w tym dokumentację fotograficzną, oznaczenie pomników na mapie oraz opis gatunków i stanu drzew stanowiących poszczególne pomniki przyrody). Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym stanu dendrologicznego pomników przyrody w Mieście Marki.