Przestrzeń przyjazna przyrodzie – dobre praktyki

W najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu Moja Puszcza prezentujemy rozwiązania przyjazne lokalnej przyrodzie, do zastosowania w ogrodzie lub na terenie posesji.

Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, lokalne grupy i organizacje, przedsiębiorców, rolników, leśników, właścicieli terenów prywatnych i mieszkańców.

Aby minimalizować negatywne skutki zabudowy obszarów naturalnych, coraz szybciej powiększających się terenów nieprzepuszczalnych oraz obszarów o niskiej bioróżnorodności, wspólnie z naszymi ekspertkami i ekspertami opracowaliśmy broszurę „Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk”, którą można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej w formacie PDF, E-PUB oraz MOBI.

W publikacji przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz propozycje konkretnych działań, które każdy mieszkaniec, właściciel ogrodu, działki lub większego terenu może podjąć w celu utrzymania lub poprawy funkcji, jakie pełni przyroda w jego okolicy. Są to w większości rozwiązania proste, często wymagające jedynie zmiany nawyków.

Przedstawione propozycje mają zastosowanie niezależnie od charakteru posesji. Konkretny pomysł i projekt mogą podkreślać oficjalny charakter budynku użyteczności publicznej, tworzyć miejsce zabaw na szkolnym podwórku lub też budować przytulny nastrój w przydomowym ogrodzie.