Filmy instruktażowe o ogrodach deszczowych

Jak dobrać rozwiązanie retencyjne do terenu?

Jak stworzyć ogród deszczowy w gruncie?

Ogrody deszczowe – wprowadzenie

Jak zbudować ogród deszczowy w gruncie?

Jak zbudować ogród infiltrujący wodę do gruntu?

Jak zbudować ogród deszczowy w skrzyni lub pojemniku?

Rośliny w ogrodzie deszczowym

Instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Nowsze filmy powstały w ramach projektu Między suszą a powodzią. Błekinto-zielone infrastruktura w gminie Leśna dofinansowanego ze środków EOG. Starsze  w ramach projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych, dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogrodem deszczowym nazywamy rośliny w gruncie lub pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej przez nie wody deszczowej i tym samym – zatrzymują (retencjonują) wodę w danym miejscu, odciążając miejską kanalizację. Sadzimy w nim głównie tzw. rośliny hydrofitowe, które za pomocą korzeni i kłączy zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. Warstwy podłoża ogrodów deszczowych zaprojektowano tak, by miały zdolność do szybkiego infiltrowania (przesiąkania) wody.