Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne

Zapraszamy do pobrania naszej najnowszej publikacji, która omawia szeroki zakres instrumentów politycznych i wspierających, które mogą być lub są stosowane przy wdrażaniu rozwiązań opartych na przyrodzie w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich.

Książkę kierujemy do polskich urzędników samorządowych, organizacji pozarządowych – ruchów miejskich i wszystkich interesariuszy, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie takich instrumentów. Ma służyć inspiracją oraz dostarczać praktycznych wskazówek, jak włączać proponowane instrumenty w procesy zarządzania miastami w celu szerszego wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie.

Proponowane instrumenty polityczne to m.in. regulacje prawne, strategie, programy, plany działań i zachęty finansowe, zaś instrumenty wspierające to różne formy współpracy, podnoszenia świadomości, partycypacji społecznej, monitoringu i badań. Każdy instrument został opisany pod kątem sposobu działania i dostarczanych korzyści oraz zilustrowany praktycznymi przykładami zastosowania z Niemiec i innych krajów europejskich. Prezentowane instrumenty są omówione na przykładach wdrożenia w konkretnych miastach, co ukazuje różnorodne możliwości ich zastosowania.

Poradnik powstał przy współpracy z Ecologic Institute z Berlina, w ramach projektu Climate NBS Polska, wspieranego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI) Ministerstwa Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Jego uzupełnienie stanowi publikacja Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – katalog techniczny.

Publikacja jest dostępna również w języku angielskim.

Nie przyjmujemy już zamówień papierowej wersji poradnika.