• Filtruj:

Dobre praktyki partycypacyjnego podejmowania decyzji z Islandii

Nowe metody oddolnego kreowania przestrzeni publicznej, doświadczenia z wykorzystania partycypacji, przy opracowywaniu projektów zagospodarowania islandzkich miast oraz tamtejszych budżetów partycypacyjnych – to efekty czterodniowego wyjazdu studyjnego do Reykjaviku, na który pojechali najaktywniejsi uczestnicy projektu Mój jest ten kawałek parku. Czytaj dalej

Filmy instruktażowe o ogrodach deszczowych

Instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Czytaj dalej

Raport podsumowujący projekt Licz na zieleń

W załączonym pliku znajduje się raport z projektu, wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem platformy SoftGIS Licz na zieleń w formie map z zaznaczeniami oraz danych do dalszych analiz można znaleźć na stronie projektu uslugiekosystemow.pl (linki znajdują się poniżej). Czytaj dalej

Woda w mieście (ZRZ 5/2014)

Poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców. Czytaj dalej

Przyroda w mieście. Rozwiązania (nr 4/2013)

Poradnik skierowany jest do praktyków zarządzania zielenią w mieście i stanowi kontynuację poradnika „Przyroda w mieście”. Omawia rozwiązania organizacyjne i techniczne, związane z utrzymywaniem przyrody w mieście, inspirujące przykłady metod pozyskiwania środków finansowych na zazielenianie miast z Polski i zagranicy. Dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących ochrony drzew, współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni, narzędzi wspierających efektywne zarządzanie zielenią miejską.

Czytaj dalej

Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej

Polska wersja językowa poradnika wydanego w ramach projektu TEEB (od ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity), najbardziej znanego międzynarodowego przedsięwzięcia dotyczące ochrony przyrody w ostatnich latach. To obowiązkowa lektura dla osób, których decyzje dotyczą środowiska miejskiego oraz jakości życia mieszkańców.

Czytaj dalej

Przyroda w mieście (nr 3/2012)

Poradnik „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast” to publikacja dla praktyków zarządzania przyrodą. Inspiruje do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Zawiera polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy. Czytaj dalej

Film o projekcie zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

Reportaż z przebiegu projektu partycypacyjnego szukania rozwiązań gospodarki ściekowej w gminie Zawoja. Film pokazuje jak można szukać alternatywnych dla scentralizowanego systemu kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie.

Film o metodzie VISIS

Film prezentuje metodę VISIS oraz przykłady jej zastosowania w Polsce i na świecie. O metodzie opowiada jej twórca Alan AtKisson. Metoda VISIS należy do narzędzi często stosowanych przez Fundację Sendzimira w projektach partycypacyjnych.