• Filtruj:

okładki publikacji na zielonym tle

Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach

Publikacja stanowi zbiór uniwersalnych zasad postępowania na terenach biocenotycznych, zabytkowych, reprezentacyjnych i towarzyszących zabudowie. Zapisy obejmą parki, skwery, zieleńce, ulice, lasy oraz zieleń towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej czy innym obiektom, a także zbiorniki wodne.

Czytaj dalej

Skawina chwyta wodę – poradnik dobrych praktyk

Celem poradnika jest ułatwienie mieszkańcom i mieszkankom Gminy Skawina wprowadzanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury na swoich posesjach. Poradnik został zrealizowany w ramach projektu Gmina Skawina Chwyta Wodę na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

okładka publiacji

Czas na wodę

Broszura dotycząca różnych rozwiązań sprzyjających retencji wody opadowej. Publikacja opracowana w ramach projektu Wspólna Przestrzeń do wykorzystania przez gminy zainteresowane propagowaniem tego rodzaju rozwiązań wśród mieszkańców.