Edukacja | Zielona infrastruktura » Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

Rekrutacja do edycji 2023 zakończona

Z początkiem stycznia ruszyliśmy z rekrutacją, do 12 lutego 2023 do programu zgłosiło się ponad 200 osób! Dynamika zgłoszeń potwierdza, że mobilizują nas deadline’y – ¼ zgłoszeń wpłynęła w ciągu ostatnich dwóch dni rekrutacji!

Wszystkich, którzy się zgłosili zaprosiliśmy do udziału w miesięcznym kursie e-learningowym. Następnie 37 trzyosobowych zespołów, które ukończyły kurs mogło ubiegać się o udział w drugim, kilkumiesięcznym etapie programu. Najbardziej popularna w tym roku była ścieżka WODNA, czyli lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy – ponad połowa zespołów wskazała tę ścieżkę jako preferowaną.

Na podstawie zadań zaliczeniowych na koniec e-learningu oraz rozmów kwalifikacyjnych wybraliśmy 22 zespoły. Spotkamy się z nimi na żywo już w kwietniu, ale już teraz co nieco o nich wiemy.

Co już teraz wiemy o Zielonych Liderach?

Najwięcej zespołów pracuje w gminach 10-20-tysięcznych, ale są też 3 miasta ponad pięćdziesięciotysięczne. Więcej zespołów z południa Polski i centrum niż z północy i wschodu.

wykres
Wielkość gminy wskazanej przez zespół jako miejsce działania  (N=22). W kategorii inne mieszczą się  LGDy działające na terenie kilku gmin.

Będziemy mieć przyjemność spotykać się pracować w bardzo zróżnicowanym gronie. Aż 7 zespołów to zespoły mieszane, a więc takie, w których są osoby reprezentujące różne instytucje. 5 zespołów tworzą społecznicy, a 10 włodarze i pracownicy urzędów. Wśród Zielonych Liderów w tegorocznej edycji są radni i radne, osoby działające społecznie, urzędnicy i urzędniczki różnych wydziałów, decydenci i decydentki. Wiemy, że taka różnorodność – doświadczeń i wiedzy – jest zasobem, z którego czerpią wszyscy uczestniczący w programie, daje możliwość poznania perspektywy i lepszego zrozumienia przedstawicieli innych sektorów. Sieciowanie w tak różnorodnej grupie to jedna z kluczowych wartości programu.

wykres
* w tym także wolontariusze, aktywiści, pracujący bez wynagrodzenia
** inne: sołtysi, osoby pracujące w jednostkach gminnych
N=66 osób
Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu