Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

Praktyczna publikacja, na którą składają się opisy możliwych do realizacji, różnorodnych, sprawdzonych w praktyce polskich samorządów praktycznych działań i rozwiązań z zakresu czterech obszarów tematycznych projektu:

  • Odpady: zrównoważona gospodarka odpadami; 
  • Woda: zrównoważona gospodarka wodami opadowymi; 
  • Zieleń: ochrona bioróżnorodności, rozwój i utrzymanie terenów zieleni; 
  • Energia: efektywność energetyczna i OZE.

Publikację kierujemy przede wszystkim do:

  • urzędników i decydentów z samorządów gmin;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działań dot. zrównoważonego rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Dobre praktyki opisane w publikacji były prezentowane na konferencji Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych w Krakowie, w dniach 16-17 maja 2024 r.

Publikacja powstała w ramach projektu Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

logotyp