Społeczna koncepcja zagospodarowania Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie

Od sierpnia 2022 do lutego 2023 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. W efekcie powstał wspólnie wypracowany projekt – społeczna propozycja zagospodarowania terenu Źródeł Czarnej Przemszy w Bzowie. Partnerem projektu był Urząd Miasta Zawiercie oraz firma doradczo-konsultingowa z Islandii Alta Consulting.

Proces konsultacji jest drugą częścią projektu Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście, został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.