Edukacja | Zielona infrastruktura » Ogrody deszczowe na Śląsku

Nowe ogrody deszczowe na Śląsku już są!

W ramach współpracy Fundacji Sendzimira ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz czterema śląskimi gminami w maju i czerwcu powstały nowe ogrody deszczowe. W ich budowie aktywnie uczestniczyli: uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy urzędów i jednostek miejskich, seniorzy.

W każdej lokalizacji powstał zupełnie inny ogród deszczowy – jego forma została dopasowana do specyfiki miejsca. Każdy ogród był nie lada wyzwaniem dla projektantów i wykonawców.

Częstochowa

Pierwszy ogród deszczowy wybudowaliśmy w Częstochowie, wpisuje się on w zieloną modernizację otoczenia Szkoły Podstawowej nr 16. Usytuowany jest w sąsiedztwie zawieszonych na ścianie budynku domków dla jerzyków. W ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego obok powstanie zielona ściana. Forma ogrodu inspirowana była bryłą szkoły oraz jej horyzontalnymi podziałami. Założeniu ogrodu deszczowego towarzyszą uzupełniające formę wizualnie, rabaty kwiatowe. W prace wykonawcze zaangażowali się uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Jak wyglądały prace i efekt końcowy można zobaczyć tu.

Ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie,  fot. Maria Skotnicka

Kalety

Kolejny ogród w sposób partycypacyjny założyliśmy w Kaletach. Na lokalizację ogrodu wybraliśmy miejsce na terenie Ichtioparku, ściśle przylegające do miejskiej pasieki. Elementem, który dominuje w projekcie ogrodu jest odwzorowany kształt plastra miodu. Z form heksagonalnych została zaprojektowana ścieżka wokół ogrodu, którą wykonaliśmy z drewna robiniowego. Taki sam kształt heksagonalny nadaliśmy domkowi dla owadów zapylających. Założenie zreazliowaliśmy pośród roślin, takich jak żurawka krwista czy jarzmianka większa, które zapachem będą przyciągać owady. Ogród powstał dzięki zaangażowaniu w prace wykonawcze pracowników jednostek miejskich oraz seniorów.

Ogród deszczowy w Kaletach obok miejskiej pasieki, fot. Maria Skotnicka

Ogród w Kaletach, fot. Maria Skotnicka

Żory

Trzeci ogród deszczowy powstał w Żorach. Tym razem głównymi wykonawcami prac byli uczniowie szkoły wraz z opiekunami oraz pracownicy jednostek miejskich. W ogrodzie deszczowym umieściliśmy domek dla motyli, nawiązujący do stylu, którym pływa patronka szkoły – Otylia Jędrzejczak. Swobodny kształt niecki ogrodu uzupełniają otoczaki rzeczne umieszczone pomiędzy miskantami i irysami. Do rury spustowej doprowadzającej wodę, podłączyliśmy zbiornik na deszczówkę, w formie pnia drzewa, który komponuje się z pniami drzew wokół ogrodu. Przechodząc ścieżką można dowiedzieć się więcej o ogrodzie deszczowym czytając informacje umieszczone na pulpicie.

Ogród deszczowy przy szkole w Żorach, fot. Maria Skotnicka

Ogród deszczowy ze zbiornikiem na deszczówkę w Żorach, fot. Maria Skotnicka

Sosnowiec

Ostatni ogród w ramach współpracy Fundacji Sendzimira, ŚZGiP i gmin śląskich pojawił się w Sosnowcu. Ogród założyliśmy obok budynku Zespołu Szkół nr 2, przy wielkim zaangażowaniu pracowników szkoły, administracji publicznej oraz dzieci przedszkolnych, których występy taneczne poprzedziły budowę ogrodu deszczowego. Kształt ogrodu powstał z wykorzystaniem modułów betonowych donic. Pomiędzy kaskadowymi nasadzeniami kosaćców, bergeni i szałwii zamontowaliśmy ławeczkę z drewna modrzewiowego. Rurę spustową połączyliśmy z łapaczem deszczu, przez który ogród będzie zasilany wodą, a w razie konieczności, jej nadmiar będzie odprowadzany do kanalizacji deszczowej. Na ścianie budynku zamontowaliśmy tablicę edukacyjną wyjaśniającą działanie ogrodu deszczowego. Kodu QR pozwala łatwo dotrzeć szerszej informacji. Opiekunowie ogrodu planują organizować tu „żywe lekcje przyrody” dla przedszkolaków i uczniów z sąsiadujących placówek.

Ogród deszczowy założony z udziałem przedszkolaków w Sosnowcu, fot. Maria Skotnicka

Ogród w Sosnowscu, fot. Maria Skotnicka

 

Powrót do projektu