Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

Zapraszamy do przeczytania naszej najnowszej publikacji pod redakcją Tomasza Jeleńskiego! Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązań, które w zakresie doboru technologii i materiałów można wdrożyć w poszczególnych elementach budynku, by zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Jego integralnym elementem są wkładki zawierające algorytmy optymalnego zakresu renowacji energetycznej (patrz: rozdział 6). Narzędzie opracowane przez Tomasza Jeleńskiego ma na celu eliminację błędów, które są często popełniane przy renowacji i termomodernizacji budynków oraz wskazywać optymalne rozwiązania, przy uwzględnieniu specyficznych czynników i indywidualnych uwarunkowań budynku. Algorytmy dostępne są w wersji elektronicznej.

Poradnik jest rezultatem dwuletniego projektu Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych, który zrealizowaliśmy we współpracy z Croatia Green Building Council od września 2020 r. do września 2022 r.

Dostępny jest w trzech wersjach językowych polskiej, angielskiej i chorwackiej (Pdf, Epub, Mobi, Algoritmi).

Kto jest autorem poradnika?

Publikacja Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego pod redakcją dr. arch. Tomasza Jeleńskiego zawiera teksty następujących autorów:

mgr inż. arch. Cezary Czemplik (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego)

dr arch. Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska)

mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)

dr inż. Piotr Kosiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Ewelina Pękała (Fundacja Sendzimira)

dr hab. inż. prof. UWM Robert Wójcik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Anna Zaręba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Do kogo kierujemy poradnik?

Publikację kierujemy przede wszystkim do osób profesjonalnie zaangażowanych w proces renowacji i termomodernizacji budynków historycznych, a także do szerokiego grona odbiorców, którzy poszukują wskazówek:

  • jak poprawić warunki higieniczne, dobrostan i jakość życia w starych budynkach,
  • jak odpowiednio wentylować wnętrza, unikać zawilgoceń, zmniejszać ryzyko podtopień, równocześnie ograniczając koszty ogrzewania, zanieczyszczenia pyłowe i emisję CO2,
  • jak nie narażać przy tym historycznych obiektów na utratę wartości estetycznych lub zabytkowych, ale zapewnić im trwanie, dla kolejnych pokoleń, jako cennych elementów środowiska kulturowego.

Ważną dla nas grupą czytelników są inwestorzy publiczni i prywatni, a także pracownicy i pracowniczki jednostek samorządu terytorialnego, którzy planują prace termomodernizacyjne na szeroką skalę.