Rzeka w mieście (nr 7/2023)

Siódma część poradnika Fundacji Sendzimira z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, którą opracowaliśmy w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych, to przewodnik po zagadnieniach związanych z kształtowaniem dolin rzecznych na terenach zurbanizowanych.

 

Przedstawiamy inspirujące przykłady dobrych praktyk, zrealizowanych dla:

 • ochrony miejskich dolin rzecznych,
 • zwiększenia efektywności dostarczania przez nie usług,
 • a także skutecznego komunikowania tych tematów.

Przykłady pochodzą z Polski i ze świata. Wśród poruszanych w publikacji zagadnień znalazły się:

 • kształtowanie miejskich frontów wodnych,
 • renaturyzacja rzek,
 • zasilanie rzek wodami,
 • odtwarzanie rzek miejskich,
 • błękitno-zielona infrastruktura jako uzupełnieniem sieci hydrograficznej.

Publikację adresujemy do:

 • przedstawicieli administracji samorządowej,
 • decydentów na szczeblu lokalnym,
 • pracowników sektora komunalnego i samorządowego,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście,
 • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną dolin rzecznych.

Poradnik powstał dzięki zespołowi redakcyjnemu w składzie: Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Iwona Wagner, wśród autorów znaleźli się: Ilona Biedroń, Anna Januchta-Szostak, Tomasz Jurczak, Marcin Kiedrzyński, Andrzej Mikulski i Monika Sysiak.

Nakład drukowany został wyczerpany.

Projekt „Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Potrwa od  lutego 2022 do grudnia  2023 r.

www.eeagrants.org

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.