Edukacja | Naukowe | Zielona infrastruktura » Miejskie ekosystemy dolin rzecznych

Konferencja Rzeka w mieście. Jak odbudowywać utracony potencjał ekosystemów rzecznych?

Zapraszamy 7–8 listopada 2023 r. do bezpłatnego udziału w konferencji, w Centrum Kreatywności Targowa, w Warszawie. Wraz z zaproszonymi ekspertami i uczestnikami zastanawiać się będziemy: Jak odbudowywać utracony potencjał ekosystemów rzecznych? Jak działać, pomimo trudności formalnych, organizacyjnych, przy deficycie środków? Jak rozmawiać o rzekach z decydentami, wykonawcami i mieszkańcami, aby sprzyjali koniecznym zmianom?

Rzeki miejskie mają olbrzymie znaczenie dla obiegu wody w mieście. Niestety w procesie urbanizacji ulegały przez całe dekady przekształceniom. Przełożyło się to na obniżanie ich potencjału retencyjnego. Spowodowało też degradację wielu innych usług, jakie zdrowe ekosystemy rzeczne mogą świadczyć mieszkańcom miast. Jednocześnie zmiana klimatu, niesie ze sobą długotrwałe susze i gwałtowne ulewy. W tej sytuacji odzyskanie tych usług staje się warunkiem bezpieczeństwa i zdrowia ludności miejskiej.

Dla kogo jest ta konferencja?

  • dla przedstawicieli samorządów i jednostek, którzy odpowiadają za zarządzanie rzekami i dolinami rzecznymi – członków rad miejskich;
  • dla przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych specjalizujących się w obszarach związanych z tematyką konferencji;
  • dla projektantów, planistów i zarządców terenów nadrzecznych;
  • dla edukatorów i osób prowadzących kampanie społeczne.

Co mamy w programie?

  • poznamy dobre praktyki z Polski i z Norwegii z zakresu kształtowania frontów wodnych;
  • w czasie sesji warsztatowych będziemy się wymieniać wiedzą na temat tego, jak w zrównoważony sposób zarządzać dolinami rzecznymi;
  • będziemy rozmawiać o sztuce i sztuczkach pozwalających na prowadzenie działań renaturyzacyjnych w Polsce;
  • w czasie szybkich randek i na kolacji integracyjnej wymienimy się kontaktami z innymi specjalistami.

Informacje organizacyjne:

Aby ułatwić udział w tym dwudniowym wydarzeniu, konferencję rozpoczniemy we wtorek 7 listopada o godzinie 11:00, a zakończymy w środę 8 listopada o 15:30.

Zainteresowanym uczestnikom konferencji zapewnimy nocleg, w czasie konferencji serwowany będzie catering wegetariański zorganizowany w duchu zero waste, materiały konferencyjne zostaną ograniczone do minimum, wszystkie będą miały certyfikaty świadczące o spełnieniu norm środowiskowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby zapisać się na konferencje wypełnij formularz. Rejestracja nie oznacza przyjęcia na konferencję. O przyznaniu miejsca poinformujemy Państwa mailowo.

 

Zgłoś się już dziś!

 

Konferencję realizujemy w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych. Potencjał usług ekosystemów w obliczu antropogenicznych zmian klimatu, dofinansowanego z funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Poprzednie wydarzenie
Powrót do projektu
Następne wydarzenie