Plan konferencji – online

16 maja 2024

11.00–12.00

Otwarcie konferencji

Uroczyste otwarcie konferencji – Maria Wiśnicka, Fundacja Sendzimira
Power speech zielonych liderów i liderek Dlaczego działam na rzecz…
…wody, Aneta Esnekier,
radna Rady Miejskiej Mikołowa
…zieleni, Dariusz Piechowiak, działacz społeczny w gminie Przygodzice …energii, Ryszard Rzepczyński, zastępca burmistrza Kowar …gospodarki obiegu zamkniętego, Anna Lembicz, działaczka społeczna w Stowarzyszeniu Starogard 2030

12.30–14.00

Szanse i bariery wdrażania prezentowanych na konferencji dobrych praktyk
na poziomie lokalnym
– warsztat na Zoom.

Prowadzenie: Karolina MaliszewskaEwelina Pękała, Fundacja Sendzimira

15.00–16.30

Sesja World Cafe

Fokus na gminy

Jak motywować inwestorów do zrównoważonego zarządzania wodą opadową?, Paweł Dąbrowski, Urząd Miasta w Rumii

Odtworzenie naturalnego ekosystemu rzeki Mlecznej, Tomasz Jurczak, Miasto Radom

Jak angażować mieszkańców w działania poprawiające jakość zielenimiejskiej i retencji?, Katarzyna Fornal-Urbańczyk, Urząd Miasta Zamościa

Praktyczna edukacja pracowników miejskich o NBS, Stanisław Kawecki, Urząd Miasta Cieszyna

Jak redukować emisje gazów cieplarnianych miasta?, Agata Lewandowska, Urząd Miasta Gdyni

Międzygminna polityka klimatyczna – czy to się może udać?, Sylwia Mielczarek, LGD Kłodzka Wstęga Sudetów

Gmina na drodze do zero waste, Marta Merchel, Anna Niedźwiecka, Urząd Gminy Izabelin

Co ma PSZOK do nadawania rzeczom drugiego życia?, Andrzej Gorczycki, Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie

16.45–18.00

Sesja Panelowa

Współpraca międzysektorowa

Zielone pierścienie miast Live

dr hab. Agata Cieszewska, Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska SGGW

Agnieszka Gawron-Smater, radna w gminie Łomianki (2018–2024), członkini inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy

Anna Gawryś, Stowarzyszenie Pruszków – Dobro Wspólne, członkini inicjatywy Zielony Pierścień Warszawy

Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice

Skawina w walce ze smogiem Retransmisja

Sabina Paciorek, Grzegorz HorwacikTomasz Ożóg, Urząd Miasta i Gminy Skawina

Bartosz Lisowski, Skawiński Alarm Smogowy