Mgr inż arch. kraj. Agnieszka Kowalewska

Architekt krajobrazu, specjalistka gospodarki przestrzennej z 20 – letnim doświadczeniem. Autorka projektów licznych publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz opracowań strategicznych z zakresu rozwoju i zarządzania terenami zieleni miejskiej (Kraków, Gdynia). Koordynatorka projektu ClimateNBS.Zajmuje się także badaniami krajobrazu zurbanizowanego i otwartego na cele planowania przestrzennego oraz audytami krajobrazowymi (miasto Łódź oraz woj. łódzkie).
W latach 2001–2007 Architekt Krajobrazu Miasteczka Wilanów w Warszawie.