Maria Wiśnicka

Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz nauk politycznych na Central European University. Ukończyła program dla menadżerów NGO „PROMENGO” Akademii Organizacji Obywatelskich. Jest słuchaczką studiów MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną na Collegium Civitas.

Ma piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i społecznych. W latach 2014-2021 w zarządzie Fundacji Stocznia odpowiadała za rozwój organizacji i finanse.

Planowała i prowadziła badania diagnostyczne i ewaluacyjne wielu programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, jest współautorką poradników „Ewaluacja. Jak to się robi” i „Miniporadnik o ewaluacji”.

Łącząc perspektywę badaczki z doświadczeniami zarządczymi doradza organizacjom społecznym w procesie ich zmiany. Ostatnio współpracowała z WWF Polska oraz Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

Współtworzyła programy grantowe i edukacyjne, w tym program „Zielony Lider”, za który odpowiada w Fundacji Sendzimira. Wspiera liderów samorządowych i pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu.