Dr Magdalena Puczko

Biolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w instytucjach naukowych, Centrum Nauki Kopernik i współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Prowadziła badania w Centrum Badań Ekologicznych PAN i obroniła na Uniwersytecie Łódzkim pracę doktorską pt. Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie materii organicznej.

Uczestniczka wypraw do stacji polarnych w Antarktyce i Arktyce, gdzie prowadziła badania w koloniach lęgowych ptaków morskich, a także zajmowała się edukacją i komunikacją.

Kierowniczka zespołu biotycznego i dydaktyk w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym EDUSCIENCE, realizowanym w Instytucie Geofizyki PAN (projekt z zakresu nauk przyrodniczych). Trenerka na warsztatach dla nauczycieli w Szkole Dobrych Praktyk.

W Centrum Nauki Kopernik współtwórczyni i koordynatorka projektów Szkoła Bliżej Nauki oraz Kampanie edukacyjno-informacyjne  (na temat wyzwań związanych z rozwojem nauki i nowych technologii).

Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: Ptaki Polskie, Fundacja Rok Rzeki Wisły (współautorka Mapoprzewodnika Wisły), Fundacja Uniwersytet  Dzieci.

Zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów zwłaszcza dla dzieci. Autorka licznych artykułów edukacyjnych i popularno-naukowych. Współautorka dwóch wydawnictw książkowych poświęconych stacji polarnej na Spitsbergenie.

Poprowadziła cykl 20 filmów edukacyjnych z serii Wpłyń na wodę, redaktorka i współtwórczyni seriali telewizyjnych na temat ochrony różnorodności biologicznej w Polsce: Tańczący z naturą oraz Las story.

W Fundacji Sendzimira od marca 2022 koordynuje projekt Miejskie ekosystemy dolin rzecznych.

Maluje obrazy, nurkuje, uwielbia piesze wędrówki w otoczeniu przyrody.

Treść | Menu | Przyciski