Ilona Biedroń

Absolwentka Politechniki Krakowskiej – inżynierii środowiska o specjalności inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi. Prowadzi badania doktorskie z zakresu suszy w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Wiceprezeska Fundacji Hektary Dla Natury, koordynatorka projektu WaterLANDS w Stowarzyszeniu Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspertka posiadająca niemal 20 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej w zakresie m.in. ochrony wód, zarządzania suszą i powodzią, czy utrzymania rzek. W ostatnich latach kierowniczka projektów realizowanych na zlecenie Wód Polskich tj. Aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego czy Krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych. Kierowniczka i opiekunka merytoryczna projektu podcastowego Zdrowa rzeka. Certyfikowana Project Manager PRINCE2®.