Polityka prywatności – EFUF 2023

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sendzimira, z siedzibą przy ul.
  Wiarusa 11/3, w Zielonkach (kod pocztowy: 32-087), tel.: 695 849 862, adres e-mail:
  office@sendzimir.org.pl.
 2. Na podstawie umowy powierzenia Administrator powierza EventLabs Sp. z o.o. z
  siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98 przetwarzanie danych osobowych
  niezbędnych do zorganizowania wydarzenia.Więcej informacji dotyczących celów i
  sposobów przetwarzania danych osobowych przez EventLabs Sp. z o.o. znajdziesz
  Polityce Prywatności.
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem office@sendzimir.org.pl, tel. +48 695 849 862.
 4. Celem zbierania danych jest organizacja konferencji European Forest on Urban
  Forestry 2023.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konferencji European Forest on Urban Forestry 2023. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu realizatorom EFUF, którzy przetwarzać je będą zgodnie z polityką prywatności https://efuf.org/privacy-policy-2/. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przez pięciu lat od daty organizacji konferencji.
 11. Podstawa zbierania danych: Art. 6 ust 1. Lit. A RODO.