Poszukujemy asystentki/asystenta ds. projektów i komunikacji

Poszukujemy pracowniczki lub pracownika, która/ który wesprze zespoły projektowe w zakresie działań organizacyjnych i komunikacyjnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 stycznia 2023 r.

Do zadań asystentki/asystenta będzie należeć:

 • wsparcie głównego eksperta międzynarodowego projektu dot. NBS, dofinansowanego z programu Horyzont 2020, w zakresie realizacji różnorodnych działań w tym:
  • bieżącej komunikacji z konsorcjum projektowym w języku angielskim;
  • prowadzenia dialogu z interesariuszami i zarządzania relacjami z nimi;
  • wsparcia udziału polskich partnerów projektu w realizacji działań;
  • udziału w spotkaniach konsorcjum projektu, w tym spotkaniach zagranicznych;
  • organizacji działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą (m.in. szkolenia e-learningowego, interaktywnych warsztatów, wydania publikacji);
  • tworzenia raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
  • dokumentowania wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu;
  • przygotowywania materiałów edukacyjnych i informacyjnych rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów (artykułów, krótkich form video, webinarów).
 • prowadzenie działań komunikacyjnych Fundacji, w tym:
  • współpraca z koordynatorkami projektów w Fundacji i wsparcie ich w zakresie skutecznej komunikacji prowadzonych projektów;
  • zarządzanie i redakcja treści na stronach internetowych Fundacji w WordPress (strona uslugiekosystemow.pl, sendzimir.org.pl);
  • prowadzenie skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin);
  • prowadzenie cyklicznego newslettera Fundacji.

Szukamy osoby, która:

 • bardzo dobrze zna język angielski;
 • ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym (organizacja szkoleń, konferencji on-line i offline) oraz informacyjno-promocyjnym (prowadzeniu stron internetowych, profili na Facebooku, tworzeniu treści do komunikacji on-line itp.);
 • jest zainteresowana tematyką zieleni miejskiej, ochrony środowiska i klimatu;
 • ma lekkie pióro i posługuje się poprawną polszczyzną;
 • śledzi trendy budowania marki w mediach społecznościowych i dobrze zna podstawowe zasady skutecznej komunikacji;
 • potrafi obsługiwać WordPressa;
 • jest otwarta, samodzielna, kreatywna, lubi ludzi i łatwo nawiązuje relacje.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • znajomość specyfiki III sektora i/lub samorządu;
 • doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na minimum 1,5 roku, z możliwością przedłużenia współpracy;
 • zatrudnienie od marca 2023 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą
  na okres próbny;
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5500-6500 brutto w zależności
  od doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy;
 • pracę w biurze fundacji w centrum Warszawy;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie tematów, którymi zajmuje się fundacja;
 • możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce działalności Fundacji.

Sposób rekrutacji:

I etap: Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Sendzimira prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sendzimir.org.pl do 30 stycznia 2023 roku. W tytule mejla prosimy napisać: „asystentka/asystent ds. projektów i komunikacji”.

II etap: Z wybranymi osobami skontaktujemy się i wyślemy zadanie rekrutacyjne na początku lutego. Do wybranych osób odezwiemy się z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną.

III etap: Rozmowy rekrutacyjne planujemy przeprowadzić w lutym.

Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Sendzimira, z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3 w Zielonkach. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.