Poszukujemy specjalistki/y ds. komunikacji

Wraz z intensywnym rozwojem Fundacji Sendzimira i uruchomieniem w 2022 roku kilku nowych projektów, poszukujemy pracowniczki lub pracownika, która/który wesprze zespoły projektowe w zakresie działań organizacyjnych i komunikacyjnych. Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia.

Głównym projektem, w który planujemy zaangażować nową członkinię/członka zespołu jest Zielony Lider – program szkoleniowo-doradczy, którego celem jest wsparcie lokalnych liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, adaptacji i mitygacji zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Każdy zespół, który weźmie udział w programie Zielony Lider wypracuje plan działania, który może zostać wdrożony w ich społeczności. W ofercie programu jest e-learning, warsztaty stacjonarne i on-line, specjalistyczne doradztwo oraz wizyty studyjne.

Do zadań specjalisty/specjalistki będzie należeć:

 • wsparcie koordynatorki i ekspertów programu Zielony Lider, w zakresie realizacji różnorodnych działań w tym:
  • opracowywaniu scenariuszy i materiałów warsztatowych oraz innych treści edukacyjnych, prowadzenie procesu rekrutacji do programu i inne;
  • logistyce zjazdów szkoleniowych stacjonarnych (tj. organizacji przestrzeni szkoleniowej, noclegów, cateringu itp.) oraz wydarzeń edukacyjnych on-line.
 • prowadzenie komunikacji z różnymi grupami zaangażowanymi w projekt szkoleniowo-doradczy Zielony Lider:
  • uczestnikami(-czkami) pierwszej i bieżącej edycji programu;
  • ekspertami(-kami), trenerami(-kami) prowadzącymi warsztaty i doradztwo;
  • przedstawicielami(-kami) organizacji partnerskich oraz grantodawcy.
 • koordynacja działań komunikacyjnych Fundacji, w tym:
  • zarządzanie i redakcja treści na stronach internetowych Fundacji w WordPress (strona uslugiekosystemow.pl, sendzimir.org.pl, strona programu Zielony Lider);
  • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin);
  • prowadzenie cyklicznego newslettera Fundacji.

Szukamy osoby, która:

 • ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym (organizacja szkoleń, konferencji on-line i offline), oraz informacyjno-promocyjnym (prowadzeniu stron internetowych, profili na Facebooku, tworzeniu treści do komunikacji on-line itp.);
 • jest zainteresowana tematyką zieleni miejskiej, ochrony środowiska i klimatu;
 • ma lekkie pióro i posługuje się poprawną polszczyzną;
 • potrafi obsługiwać WordPressa;
 • jest otwarta, samodzielna, kreatywna, lubi ludzi i łatwo nawiązuje relacje;
 • zna język angielski.

Dodatkowymi atutami kandydata/kandydatki będą:

 • znajomość specyfiki III sektora i/lub samorządu

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na minimum 1,5 roku, z możliwością przedłużenia współpracy;
 • zatrudnienie od lutego 2022 r., przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny;
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5000-6000 brutto, w zależności od doświadczenia i kompetencji osoby którą zatrudnimy;
 • pracę w biurze Fundacji w centrum Warszawy;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie tematów, którymi zajmuje się Fundacja;
 • możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności poprzez współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce działalności Fundacji.

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Sendzimira prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@sendzimir.org.pl do 20 grudnia 2021 roku. W tytule wiadomości prosimy napisać: „specjalista/specjalistka ds. komunikacji”.

Do wybranych osób odezwiemy się z zaproszeniem na krótką rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w grudniu.

Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Sendzimira, z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3 w Zielonkach. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.

Treść | Menu | Przyciski