Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń

Jeśli masz doświadczenie w rozliczaniu projektów, tworzeniu budżetów i prowadzeniu innych kwestii formalno-finansowych w organizacji pozarządowej to zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 sierpnia 2021 r.

Oferujemy:

 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • udział w szkoleniach, warsztatach;
 • udział w ciekawych, międzynarodowych i ogólnopolskich praktycznych projektach edukacyjnych dot. ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki wodnej, efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu i usług ekosystemów.

Obowiązki:

 1. Prace związane z finansami fundacji obejmujące m.in.:
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych z realizowanych projektów,
  • przygotowanie zestawień dla księgowości,
  • weryfikacja zapisów księgowych,
  • prowadzenie rejestru dostawców,
  • wyłanianie dostawców produktów i usług w ramach projektów realizowanych ze środków publicznych,
  • płatności,
  • przygotowanie umów cywilno-prawnych,
  • weryfikacja dokumentów finansowych,
  • wystawianie faktur,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 1. Udział w tworzeniu ofert i wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji.
 2. Udział w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie w kierunku związanym z finansami lub wyższe;
 • doświadczenie (minimum 2 lata) w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych) o budżecie nie mniejszym niż 200 tys. PLN rocznie;
 • odpowiedzialność i wysokie zdolności organizacyjne;
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • umiejętność obsługi komputera, pracy w środowisku Google i MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków zarządzanych przez NFOŚiGW;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów o charakterze inwestycyjnym;
 • znajomość języka angielskiego;
 • możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

 

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl do dnia 8 sierpnia 2021 r. Ważne: w tytule wiadomości proszę napisać „Zgłoszenie na stanowisko Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń”.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia: Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów? Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.