Poszukujemy Koordynatorki/ra merytorycznej/ego projektów Fundacji

Jeśli masz pasję, interesujesz się tematyką błękitno-zielonej infrastruktury, chcesz rozwinąć praktyczne doświadczenie w organizacji eksperckiej, zapraszamy do współpracy. Na zgłoszenia czekamy do 9 sierpnia 2021 r.

Fundacja Sendzimira realizuje kilka międzynarodowych projektów finansowanych z programu Horyzont 2020. O dwóch z nich można więcej przeczytać na naszej stronie: Clearing House, INTERLACE. Poszukujemy koordynatorki/koordynatora merytorycznej/ego dla wzmocnienia zespołu projektów międzynarodowych, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji nowego projektu Reach Out. Tools for Urban Climate Resilience na jesieni.

Oferujemy:

 • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (lub w wymiarze ¾ etatu);
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Udział w innowacyjnych, międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
 • Współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi z całego świata, specjalizującymi się w ww. tematyce;
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Obowiązki:

 1. Koordynacja projektów obejmująca:
  • koordynację zaangażowania Fundacji Sendzimira w realizowane projekty;
  • bieżącą komunikację z konsorcjum projektowym w języku angielskim;
  • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą;
  • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
  • zarządzanie budżetem, nadzór nad wydatkowaniem środków oraz dokumentowanie wydatków i wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.
 1. Realizacja działań w ramach prowadzonych projektów:
  • współprowadzenie szkoleń i warsztatów;
  • przygotowywanie raportów merytorycznych i innych opracowań;
  • udział we wszystkich spotkaniach konsorcjum projektów, w tym spotkaniach zagranicznych;
  • wsparcie udziału polskich partnerów projektu w realizacji działań;
  • dialog z interesariuszami i zarządzanie relacjami z nimi.
 1. Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanych projektów, w tym:
  • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnej rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
  • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.
 1. Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku eksperckim;
 • Umiejętność popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • Zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zielona infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pracy w środowisku Google i MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w realizacji projektów Horyzont 2020, lub innych międzynarodowych projektów o charakterze naukowo-wdrożeniowym;
 • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów na tematy związane z błękitno-zieloną infrastrukturą;
 • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przeslanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl. Ważne: w tytule wiadomości proszę napisać „Zgłoszenie na stanowisko Koordynatora/ki merytorycznego/ej”.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 sierpnia 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące i dlaczego?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Treść | Menu | Przyciski