Poszukujemy specjalistki/ specjalisty ds. rozliczeń

Jeśli masz doświadczenie, ambicje, chcesz pracować w organizacji eksperckiej zajmującej się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu, zapraszamy do współpracy. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada.

Oferujemy:

 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (możliwa jest praca na część etatu);
 • udział w szkoleniach, warsztatach;
 • udział w ciekawych, międzynarodowych i ogólnopolskich praktycznych projektach edukacyjnych dot. ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki wodnej, efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu i usług ekosystemów.

Obowiązki:

1. Prace związane z finansami fundacji obejmujące m.in.:

 • przygotowanie raportów finansowych
 • przygotowanie zestawień dla księgowości
 • weryfikacja zapisów księgowych
 • prowadzenie rejestru dostawców
 • wyłanianie dostawców produktów i usług
 • realizacja płatności
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów finansowych
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • bieżąca współpraca z biurem rachunkowym prowadzącym księgowość Fundacji

2. Udział w tworzeniu ofert i wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji.

3. Udział w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie w kierunku związanym z finansami lub wyższe; doświadczenie (minimum 2 lata) w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych) o budżecie nie mniejszym niż 200 tys. PLN rocznie;
 • odpowiedzialność i wysokie zdolności organizacyjne;
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office, dobra znajomość Excella.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego;
 • możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl do dnia 30 listopada 2020 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia: Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów? Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”