Procesy konsultacji społecznych w gminach

W pierwszej połowie 2019 roku do projektu przystąpiło 11 gmin. We wszystkich gminach odbyły sie juz pierwsze spotkania z ekspertami Fundacji. Celem spotkań było zapoznanie z projektem i wstępne wypracowanie działań jakie będą podejmowane przy konsultacji dokumentów planistycznych.

We wrześniu planujemy wiele spotkań w gminach, w czasie których rozpoczniemy pierwsze konsultacje. Wrzesień to także miesiąc szkoleń „szytych na miarę” dla uczestników projektu.
Treść | Menu | Przyciski