Warsztaty z interesariuszami dot. kierunków rozwoju zieleni w Tychach

Jakie kierunki wyznaczyć w zakresie rozwoju terenów zieleni w Tychach oraz jakie działania podjąć, aby tereny zieleni w mieście pełniły swoją rolę dyskutowano w czasie warsztatów w dniu 23 marca 2018 r. W trakcie spotkania wykorzystano narzędzie Piramidy VISIS, które pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy sytuacji i wypracowanie pomysłów na priorytetowe kierunki działania.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji miejskich, NGOsów, biznesu i nauki. Wypracowane pomysły zostaną ujęte w raporcie, który będzie wykorzystany jako informacja wyjściowa dla Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018–2025+.

 —

Uczestnicy warsztatów w trakcie pracy grupowej, Tychy 23.03.2018

Uczestnicy warsztatów w trakcie pracy koncepcyjnej, Tychy 23.03.2018

Treść | Menu | Przyciski