Cykl warsztatów dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej

W styczniu 2018 r. zakończyliśmy cykl warsztatów w trakcie których szukaliśmy rozwiązań dla głównych wyzwań przed którymi stoją jednostki zarządzające zielenią w polskich miastach. Ich przedstawiciele mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, spotkań z ekspertami i wspólnej pracy nad rozwojem standardów i procedur, które lepiej będą przyczyniać się do rozwoju i ochrony zieleni.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, dofinansowanego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW.

Więcej o tym czego dotyczyła dyskusja w trakcie poszczególnych spotkań można przeczytać w relacjach i raportach z warsztatów:

Uczestnicy w trakcie pracy warsztatowej, 28.09.2017

Przedstawiciele zarządów zieleni miejskiej w trakcie dyskusji nad standardami pielęgnacji zieleni, 23.11.2017

Uczestnicy warsztatów w trakcie prezentacji wyników pracy grupowej, 9.01.2018