Jak wspólnie rozwiązać problem ścieków w Zawoi?

Reportaż z przebiegu projektu partycypacyjnego szukania rozwiązań gospodarki ściekowej w gminie Zawoja. Film pokazuje jak można szukać alternatywnych dla scentralizowanego systemu kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie. Jak angażować w proces podejmowania decyzji mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy?