Projekt Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Fundacja od sierpnia do listopada 2017 wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. Najistotniejsze przedsięwzięcia jakie zrealizowaliśmy w ramach doardztwa to:

  • opracowanie założeń strategii rowoju współpracy ZZW z biznesem na rzecz zazieleniania miasta;
  • realizacja warsztatu uzgodnieniowego dot. założeń programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta dla urzędników miesjkich (około 50 osób z różnych wydziałów);
  • realizacja szkolenia dla przedstawicieli ZZW, ZDM i kilku innych wydziałów UM Warszawy z zakresu innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Zrealizowaliśmy też wiele wydarzeń edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.:

  • wydarzenie w ramach międzynarodowego PARK(ing) Day, gdzie w przyjaznym otoczeniu poruszaliśmy tematy związane z wodą w mieście (15 września 2017 r.),
  • grę miejską dotyczącą zarządzania wodą deszczową w Warszawie (22 października 2017),
  • angażujące warsztaty dla szkół podstawowych i dla mieszkańców z tworzenia ogrodów deszczowych (wrzesień - październik 2017),
  • realizację filmu „whiteboardowego” dot. obiegu wody w mieście w zależności od sposobu użytkowania przestrzeni, do emisji w komunikacji miejskiej,
  • przygotowanie różnorakich materiałów edukacyjnych i informacyjnych przybliżających mieszkańcom zagadnienia poruszane w trakcie projektu, w tym w szczególności broszury dla wspólnot i spółdzielni,
  • stworzenie mapy przykładowych miejsc sprzyjających retencji w Warszawie.

Już teraz serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach. Informacje o miejscach realizacji i zaangażowaniem włączyli się w projekt serdecznie dziekujemy!