Projekt Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy Fundacja od sierpnia do listopada wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. W ramach drugiej edycji na jesieni 2018 r. powstały ogrody deszczowe na Pradze.

Najistotniejsze przedsięwzięcia jakie zrealizowaliśmy w ramach doardztwa to:

  • opracowanie założeń strategii rowoju współpracy ZZW z biznesem na rzecz zazieleniania miasta;
  • realizacja warsztatu uzgodnieniowego dot. założeń programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta dla urzędników miesjkich (około 50 osób z różnych wydziałów);
  • realizacja szkolenia dla przedstawicieli ZZW, ZDM i kilku innych wydziałów UM Warszawy z zakresu innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Zrealizowaliśmy też wiele wydarzeń edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy, w tym m.in.:

Serdecznie dziękujemy wszystkim Warszawiakom, którzy z zaangażowaniem włączyli się w projekt! Mamy nadzieję na kontynuację w przyszłym roku.