Szkolenie Jak wykorzystać zamówienia publiczne do ochrony przyrody w mieście? już za nami

11.05.2018 w Warszawie odbyła się pierwsza edycja szkolenia z prowadzenia zamówień publicznych przez zarządy zieleni w taki sposób, by jak najlepiej chronić miejską przyrodę. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach i wzięło w nich udział kilkanaście przedstawicieli instytucji zaangażowanych w zarządzanie zielenią m.in z Gdyni, Gdańska, Warszawy i Tychów. O kolejnych edycjach dowiecie się Państwo z naszego newslettera.

Do kogo skierowane było szkolenie?

  • przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania zielenią miejską w Polsce (zarządów zieleni, inwestycji miejskich, zarządów dróg miejskich itp.)
  • innych osób zaangażowanych w procesy zarządzania zielenią miejską (z firm i organizacji pozarządowych)

Czego dowiecie się Państwo w trakcie warsztatu?

  • Jak można wprowadzać kryteria środowiskowe służące ochronie przyrody do zamówień publicznych na prace budowlane i usługi związane z pielęgnacją zieleni?
  • Jakie dobre praktyki stosują zarządy zieleni miejskiej w postępowaniach?
  • Jakie standardy utrzymania i pielęgnacji zieleni można wykorzystać w praktyce zamówień na usługi pielęgnacyjne?
  • Jakie wytyczne w zakresie ochrony zieleni w trakcie prac budowlanych warto dawać wykonawcom?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • interaktywne metody pracy;
  • duży nacisk na wymianę doświadczenia między uczestnikami;
  • profesjonalna i różnorodna grupa uczestników z całej Polski;
  • praktyczne przykłady z polskich miast. 

Prowadzący szkolenie:

Mariusz Krynicki - ekspert ds. zamówień publicznych w zakrsie zieleni miejskiej, mgr inż. leśnik, architekt krajobrazu. Na stałe pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stanowisku insp. ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Poza pracą w Urzędzie zajmuje się działalnością związana z rewaloryzacją parkowych założeń zabytkowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej (jako projektant i inspektor nadzoru). Zajmuje się również diagnostyką stanu drzew pod kontem bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Jako szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa ochrony zadrzewień współpracował z wrocławską Fundacją EkoRozwoju w programie „Drogi dla Natury”. Obecnie prowadzi szkolenia w Instytucie Drzewa w ramach kursów Certyfikowanego Inspektora Drzew w zakresie diagnostyki i przepisów prawa. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (członek założyciel Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu). Autor publikacji m.in. dotyczących przepisów prawa traktujących o wycince drzew.

Karolina Maliszewska - prezeska Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Trenerka, wykładowca Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od 2001 roku. Wykładowca Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast Politechniki Krakowskiej i trenerka na licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym serii 6 warsztatów dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej w Polsce.  Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. Projektuje i prowadzi procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji i konsultacji społecznych.

W warsztatach Fundacji Sendzimira dot. różnych aspektów zarządzania zielenią miejską w trakcie ostatniego roku wzięło już udział ponad 100 przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej z wiodących w tym zakresie polskich miast.