Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

Fundacja Sendzimira prowadzi szkolenia otwarte, w ramach realizowanych projektów.  Tworzymy specjalne programy warsztatów w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe firmy, instytucji lub organizacji.

Naszymi klientami byli m.in.: Cemex Polska, Dalkia Polska, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Aeris Futuro, Urząd Miasta Łodzi, Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

Przykładowe zrealizowane warsztaty

Forum Przestrzeni Małopolska (organizator Małopolski Urząd Marszałkowski, 9 października 2015) - warsztaty dla ok. 80 uczestników Forum, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, architektów, urbanistów, dotyczące partycypacyjnego tworzenia programów rewitalizacji z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi VISIS. Relacja z warsztatów i więcej informacji.

Cykl 15 warsztatów konsultacyjnych dot. dokumentu Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030, Kraków "Miasto w zieleni" (organizator Miasta Kraków, październik 2015 - marzec 2016) przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzi VISIS.

Cykl szkoleń (2 edycje po 8 dni szkoleniowych) dot. wprowadzania treści z zakresu zrównoważonego rozwoju w polsko-niemieckich wymianach młodzieżowych (organizator Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) - szkolenia dla nauczycieli i innych osób prowadzących wymiany młodzieżowe (2012-2014)

Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego (organizator KPN, 2014) - warsztaty z zakresu zrównoważonego rozwoju, prowadzone z wykorzystaniem metod interaktywnych i narzędzi VISIS