Publikacje Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira wydaje różnorodne publikacje dot. zrównoważonego rozwoju, których wersje elektroniczne dostępne są poniżej. Podręcznik Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce stanowi kompendium wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i przykładów jego praktycznego wdrażania w Polsce. Wersja papierowa (w polskiej lub angielskiej wersji językowej) dostępna jest w sprzedaży.

Najnowsza publikacja Fundacji, poradnik "Woda w mieście", piąty numer w ramach serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój - Zastosowania dostępny jest w wersji elektronicznej i drukowanej. Zamówienia bezpłatnych egzemplarzy wersji papierowej można składać TU.  

Wydajemy również cykliczny newsletter projektu usługi ekosystemów, w którym informujemy również o aktualnych interesujących wydarzeniach, publikacjach i tym co się dzieje w Fundacji, subskrybować można go TU.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Nr 6/2018: Międzysektorowa współpraca

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira opracowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Praktyczny poradnik z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”  (Nr 6/2018) dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. Przyjmujemy zawmówienia na wersję drukowaną do wyczerpania nakładu.

Raport z badania: dostęp do informacji dotyczących zieleni i jej ochrony w miastach (2018)

Raport z badania przeprowadzonego metodą tajemniczego klienta w pięciu miastach partnerskich projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, w 2018 roku.

Przestrzeń przyjazna przyrodzie - dobre praktyki

W najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu prezentujemy rozwiązania przyjazne lokalnej przyrodzie, do zastosowania w ogrodzie lub na terenie posesji. Broszurę "Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk" można pobrać bezpłatnie.

Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej

W trosce o zachowanie stylu i swoistego uroku obszarów Puszczy Kampinoskiej i jej okolic w ramach projektu Moja Puszcza opracowaliśmy Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej. Publikację można pobrać bezpłatnie w formacie pdf oraz w wersji na czytniki elektroniczne (epub, mobi).

Raport z badania: Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach (2017)

Jak wygląda struktura zarządzania zielenią w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni? Przedstawiamy raport „Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach”. Stanowi on podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w 5 miastach partnerskich, tj. Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Ekspertyza: Analiza prawna przepisów i ustaw w kontekście ochrony drzew w mieście (2017)

Jakie akty prawne regulują zasady dotyczące ochrony drzew w mieście? Jak nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody ogranicza możliwości ochrony zieleni? Analiza prawna została opracowana ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Broszura edukacyjna dla wspólnot i spółdzielni

W ramach projektu Warszawa chwyta wodę przygotowaliśmy broszurę edukacyjną dla zarządców osiedli mieszkaniowych dotyczącą działań sprzyjających zwiększaniu retencji krajobrazowej. Broszura to dobry punkt wyjścia do szukania rzetelnych informacji i wytycznych jak wprowadzić elementy błękitno-zielonej infrastruktury w okolicy budynków.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Nr 5/2014: Woda w mieście

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom zieleni miejskiej: Przyroda w Mieście i Przyroda w Mieście. Rozwiązania, Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

Nowy poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców, w tym przede wszystkim zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat i przewietrzanie miasta.

Ogrody deszczowe - broszury instruktażowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Żyj marzeniami! Zacznij tu. Zacznij teraz.

W ramach projektu Hosting Social Innovation i we współpracy z organizacjami partnerskimi opracowaliśmy, zeszyt ćwiczeń dla osób zainteresowanych własnym rozwojem nakierowanym na podążanie za swoimi pasjami i kształtowanie otoczenia zgodnie z własnymi wartościami. Wersję papierową można zamówić kontaktując się z biurem Fundacji Sendzimira i odebrać osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki uzależniony jest od liczby zamówionych egzemplarzy (koszt wysyłki jednego egzemplarza to 5 zł).

Podręcznik Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce

Książka łączy cechy poradnika dla profesjonalistów zrównoważonego rozwoju i podręcznika dla zainteresowanych studiowaniem tego tematu. Ma nie tylko wyjaśnić i zilustrować omawiane zagadnienia, ale też służyć praktykom w biznesie, samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych, a także indywidualnym ludziom, chcącym podjąć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 4/2013, (Poradnik "Przyroda w mieście - Rozwiązania")

Poradnik skierowany jest do praktyków zarządzania zielenią w mieście i stanowi kontynuację poradnika "Przyroda w mieście". Omawia rozwiązania organizacyjne i techniczne, związane z utrzymywaniem przyrody w mieście, inspirujące przykłady metod pozyskiwania środków finansowych na zazielenianie miast z Polski i zagranicy. Dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących ochrony drzew, współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni, narzędzi wspierających efektywne zarządzanie zielenią miejską. 

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 3/2012 (Polski poradnik TEEB dla miast)

Poradnik "Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów - niewykorzystany potencjał miast" to publikacja dla praktyków zarządzania przyrodą. Inspiruje do wykorzystania potencjału drzemiącego w przyrodzie dla zapewnienia wyższej jakości życia w polskich miastach. Zawiera polskie doświadczenia i dobre praktyki z zagranicy.

Publikacja uzyskała oficjalny status "polskiego poradnika TEEB dla miast".

Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją "Poradnika TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej." To obowiązkowa lektura dla osób, których decyzje dotyczą środowiska miejskiego oraz jakości życia mieszkańców.

"Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej" to polska wersja językowa poradnika wydanego w ramach projektu TEEB (od ang. The Economics of Ecosystems and Biodiversity). To najbardziej znane międzynarodowe przedsięwzięcie dotyczące ochrony przyrody w ostatnich latach.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 2/2011

zr2Zapraszamy do lektury drugiej publikacji z cyklu "Zrównoważony Rozwój - Zastosowania". Udostępniona jest w całości w formie pliku PDF oraz e-book. Publikacja jest dostępna w wersji e-book, a także w wersji pdf - w całości oraz poszczególne artykuły oddzielnie.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 1/2010. Rozwój lokalny

Okładka magazynu w wersji angielskiejZapraszamy do lektury pierwszej publikacji z serii Zrównoważony Rozwój - Zastosowania. Tematem przewodnim numeru jest rozwój lokalny.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie do pobrania w wersji pdf po polsku i po angielsku.