Moja Puszcza

PROJEKT MOJA PUSZCZA

Fundacja Sendzimira realizuje nowy projekt pn. Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny dofinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”. Projekt jest realizowany we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Przestrzeń przyjazna przyrodzie - dobre praktyki

W najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu prezentujemy rozwiązania przyjazne lokalnej przyrodzie, do zastosowania w ogrodzie lub na terenie posesji. Broszurę "Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk" można pobrać bezpłatnie.

Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej

W trosce o zachowanie stylu i swoistego uroku obszarów Puszczy Kampinoskiej i jej okolic w ramach projektu Moja Puszcza opracowaliśmy Wzornik architektoniczny Puszczy Kampinoskiej. Publikację można pobrać bezpłatnie w formacie pdf oraz w wersji na czytniki elektroniczne (epub, mobi).

Biznes o współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym

Przedstawiamy podsumowanie z wywiadu grupowego przeprowadzonego z przedsiębiorcami działającymi w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu Moja Puszcza.

Rolnictwo w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej

Prezentujemy raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Moja Puszcza" wśród osób prowadzących działalność rolniczą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Jak to jest być sąsiadem Puszczy? Raport z badania

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym na podstawie badania opinii i świadomości mieszkańców na temat korzyści i walorów wynikających z mieszkania w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.