Pisali o nas

Realizowane projekty staramy się opisywać w artykułach publikowanych w prasie naukowej i innej. Omawiamy w nich dokładniej nasze doświadczenia, osiągnięte rezultaty i wnioski na przyszłość.

Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier i Karolina Maliszewska (2011), ‘Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast – przyroda w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira’, w: Marek Kosmala (red.), Miasta wracają nad wodę, Toruń: PZIiTS, 279–285.

Bergier T., Kronenberg J., Maliszewska K., Szkoła letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” – dwanaście lat doświadczeń, [w:] Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: Główne problemy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Wrocław 2010, s. 197–208.

Bergier, T., Kronenberg, J., Maliszewska, K. (2010), „Analiza dobrych przykładów wprowadzania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach łącznie z edukacją studentów”, w: Poskrobko, B. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: Edukacja dla ładu ekonomicznego, Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko, s. 393–405.

Bergier T., Damurski J., Maliszewska K., Edukacja dla zrównoważonej gospodarki wodnej przez angażowanie studentów w rozwiązywanie rzeczywistych problemów, [w:] Bartniczak B., Zaremba-Warnke S. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: Edukacja dla ładu środowiskowego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Wrocław 2010, s. 187–200.

Maliszewska K., Kronenberg J., Magnuszewski P., Projekt edukacyjny „Dynamika zrównoważonego rozwoju” – nauka rozwiązywania złożonych konfliktów społeczno-ekologicznych przy użyciu symulacji uczestniczącej, [w:] Brzozowski T., Rogala P. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: Edukacja dla ładu społecznego, s. 245–253.

Poniżej znajdują się wybrane artykuły dotyczące naszych działań, które ukazały się w mediach drukowanych i internetowych

 


ZałącznikWielkość
Recenzja książki "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce" opublikowana w czasopiśmie "Chrońmy Przyrodę Ojczystą"1010.82 KB
Artykul dot. szkoly letniej opublikowany w Problemach Ekologii.pdf451.81 KB
Artykul dot. projektow biznesowych szkoly letniej opublikowany w Problemach Ekologii.pdf463.98 KB
Artykul dot. projektow zwiazanych z gospodarka wodna opublikowany w Problemach Ekologii.pdf464.37 KB
Artykul dot. projektu Dynamika zrownowazonego rozwoju opublikowany w Problemach Ekologii.pdf366.02 KB
Zzielenieć z radości - recenzja ksiazki Wyzwania zrownowazonego rozwoju.pdf128.6 KB
Artykul dot. absolwentem kursu WZR i ich kariery opublikowana na Kariera.com_.pl_.pdf229.61 KB
Artykul dot. portalu ChallengeSD opublikowany w Eurostudent.pl_.pdf211.33 KB
Artykul dot. kursu WZR opublikowany w Pod Diablakiem.pdf298.65 KB
Recencja ksiazki ISIS Agreement Alana AtKissona opublikowana w CRNavigator.pdf567.48 KB
Wywiad z Alanem AtKissonem opublikowany w CRNavigator.pdf692.4 KB
Artykul dot. Piramidy ISIS_Csrinfo.org_.pdf84.66 KB
Informacja o ksiazce WZR na stronach Respect Index - Forbes.pdf110.09 KB